Statuut van jonge afgestudeerden: de culinaire verenigingen mobiliseren zich

Op 8 november jongstleden zijn de voorzitters en vertegenwoordigers van de grote culinaire verenigingen bijeengekomen bij Excellis om samen met de Brusselse horecafederatie het probleem van het statuut van toekomstige afgestudeerden van hotelscholen te bespreken. Het ontwerp van schooldecreet voor 2021-2023 zou immers impliceren dat pas afgestudeerden meteen het statuut van chef krijgen, wat in de huidige context zou leiden tot onhoudbare salarisvoorwaarden bij de aanwerving.

De vertegenwoordigers van de vereniging kwamen tot de conclusie dat alles in het werk moet worden gesteld om ervoor te zorgen dat deze tekst niet in zijn huidige vorm wordt goedgekeurd en dat bovendien de verplichte stageperiode, die momenteel 19 weken bedraagt, wordt verlengd tot 3 jaar. Er werd besloten dat Fabian Hermans een brief zou schrijven aan David Clarinval, federaal minister van middenstand, zelfstandigen en kmo’s. Een kopie van deze brief zal naar elke op de vergadering aanwezige vertegenwoordiger worden gestuurd.

Voor de goede orde: deze vertegenwoordigers waren Cédric Poncelet en Daniel Molmans voor The Mastercooks of Belgium; Dominique Michou voor de Académie culinaire de France; Alain Thoon voor Fetam (Federation of Table Masters); Robert Van Landeghem en Marc Duynslaeger voor de Club Prosper Montagné; Christophe Baert voor Eurotoques; Lieven Demeestere voor de Masterchefs 33 Belgium; Dany Lassaut en Piet Lecot voor Les disciples d'Escoffier; Pascale Van Weert voor Excellis en, ten slotte, Fabian Hermans voor de Brusselse horecafederatie.

News statut afgestuurden