Hoe Mastercook of Belgium worden?

Elk jaar opnieuw gaat het aanvaardingscomité van The Mastercooks of Belgium na of er Belgische chefs (M/V) "rijp" zijn om erkend te worden als Mastercook.

De chefs worden geselecteerd volgens onderstaande voorwaarden:

 1. Leeftijd: vanaf 38 jaar
 2. Charter: de chef past volledig binnen de charter van de organisatie en past dit ook structureel toe.
  Download charter
 3. Erkenning: de chef kan bewijzen dat hij/zij een sterk professioneel traject aflegt, dat duurzaam is en dat door onder andere de gastronomische gidsen erkend wordt.
 4. Actie: de chef kan aantonen dat hij/zij een actieve rol wil spelen in de promotie en de verdediging van de Belgische gastronomie. 
 5. De chef gaat akkoord met de statuten.
  Download statuten
 6. De chef geeft 2 peters op die hem/haar willen begeleiden als lid.
  Download het Peterschapsdocument
 7. De chef ondertekent het toetredingsdocument en de charter.
 8. De chef betaalt elk jaar op tijd zijn/haar lidgeld, en het toetredingslidgeld.

Stel uw kandidatuur

Bij de ontvangst van uw online kandidatuur inclusief alle bijlagen, wordt deze voorgelegd aan het aanvaardingscomité. Bij een positief advies wordt u voorgesteld op de eerstvolgende Algemene Vergadering die steeds doorgaat in de maand mei of begin juni.
Vanaf dit moment kan u zich dan “Mastercook of Belgium” noemen.

Heb je nog vragen alvorens uw kandidatuur toe te sturen, neemt u dan contact met het secretariaat: 
 secretary@mastercooks.be

 

Mastercook worden