Begin van het nieuwe seizoen voor de Mastercooks op 13 september bij Excellis

The-Mastercooks-of-Belgium-13.09.2021

Op 13 september heeft voorzitter Cédric Poncelet bij Excellis, de maatschappelijke zetel van de Vereniging, het programma voor het nieuwe seizoen van de Mastercooks voorgesteld. 

De leden van de Vereniging en de partners, die in groten getale aanwezig waren, hadden de eer en het genoegen te worden vergezeld door ZKH Prinses Lea, een trouwe supporter van de wedstrijd "Ster van de Belgische Keuken", die "Pierre Wynants Trophy, The Belgian Star" wordt. Deze naamsverandering was ook de gelegenheid voor Pierre Wynants om de eerste medailles van de wedstrijd uit te reiken: de gouden medaille aan Florian De Ruyck (Restaurant Alain Bianchin) en de zilveren medaille aan Nicolas Tournay (Restaurant Mont-à-Gourmet). De bronzen medaille kon niet worden uitgereikt aan Grégory Marichal, die verontschuldigd was.

De emblematische sportman Michel Preud'homme, vriend van voorzitter Cédric Poncelet, zal de Vereniging ook steunen door beschermheer te worden van "De Veertiendaagse van de Jongeren" (15 tot 28 november 2021 & 7 tot 20 maart 2022).

P.-Wynants-C.Poncelet-M.Preud'homme
Pierre Wynants, Cédric Poncelet et Michel Preud'homme

Nadège Vandenbrouck ontving als vertegenwoordigster van het Rode Kruis van België een cheque van € 10.000 om de slachtoffers van de overstromingen van afgelopen juli te steunen. Dit gebaar van de Mastercooks werd mogelijk gemaakt door de "Bons Moments", waarvan 10% van de in omloop zijnde bedragen de aangeboden € 10.000 zullen vormen. 

C.Ponncelet-Nadège-Vandenbrouck-Croix-Rouge-D.Molmans
Cédric Poncelet, Nadège Vandenbrouck et Daniel Molmans

De bijeenkomst van 13 september was voor voorzitter Cédric Poncelet ook een gelegenheid om de aanwezige partners te bedanken en om na afloop van de persconferentie een proeverij van hun producten aan te bieden. Deze partners zijn: British Beef & Lamb, Schenk vins, Spadel/Bru, Vis Aquality.

Naast alle aanwezige leden, vertegenwoordigers van de media en andere vrienden werd ook een speciaal dankwoord gericht tot de 5 Mastercooks die op briljante wijze de bereidingen van de partnerproducten hadden klaargemaakt. Deze Mastercooks waren (in alfabetische volgorde):  Jo Nelissen, Claude Pohlig, Dirk Vandendriessche, Sam Van Houcke et Christian Van den Ouden.

Wilt u meer weten over de actualiteit van de Mastercooks? Al deze mooie projecten worden regelmatig toegelicht op de website en sociale netwerken van de Vereniging The Mastercooks of Belgium!