We hebben er 16 nieuwe leden en 5 erkende Mastercooks bij

The Mastercooks of Belgium ® hebben er 8 nieuwe kandidaat leden en 8 nieuwe Young Masters bij. Bovendien kregen 5 kandidaat-leden definitief het statuut van Mastercook. Dit alles werd voorgesteld tijdens de Algemene Vergadering van maandag 13 mei.

Dit zijn de nieuwe kandidaat Mastercooks:

Nieuwe The Young Masters (TYM)

Nieuwe Mastercooks (kandidaten 2017 – erkend in 2019)

Jean-Pierre Gascoin (Toucan-Sur-Mer, Brussel), Patrick Gobert (Traiteur Patrick, Knokke), Cyril Jolivet (Toucan Brasserie, Brussel), Frédéric Picot (La Villa du Hautsart, Mélin), Joris Wils (De Repertoire, Herentals).

Nieuwe partners

Tijdens de Algemene Vergadering werden ook vier nieuwe partners voorgesteld:

  • VLAM (Vlaams Centrum voor Agro & Visserijmarketing) voor de sectoren vlees en vis
  • Cervena: Nieuw-Zeelands hertenvlees
  • Wijnen van de Centre-Loire, vertegenwoordigd door Vinopress
  • Lightspeed: geregistreerde kassasystemen
  • Tablebooker : reserveringssysteem voor restaurants

Nieuwe Burelen bij Excellis

Bij Excellis in Evere zijn de nieuwe burelen van de Mastercooks  gevestigd en zullen ook de bijeenkomsten van de Mastercooks worden georganiseerd. Om dit te markeren werd aan de voorgevel van het gebouw het officiële plakkaat van ‘The Mastercooks of Belgium’ ingehuldigd.

The Mastercooks of Belgium® in enkele cijfers

De Vereniging van Mastercooks of Belgium® telt nu 176 leden, waarvan 22 The Young Masters, 14 kandidaat leden, 80 restaurants, 15 traiteurs, 3 brasserieën, 7 ‘specialisten’, 26 ereleden en 8 ambassadeurs.

De algemene vergadering werd afgerond met "walking dinner" bereid door de Mastercooks Olivier Wilbers en Frédéric Picot van La Villa du Hautsart (Mélin), en drank van Schenk Wines, de nieuwe partner Vins du Centre-Loire en BRU water.  

The Mastercooks of Belgium
Kolonel Bourgstraat 105A, 1140 Brussel

contact@mastercooks.be