Volgende algemene vergadering Mastercooks gaat door op Zoom

Op 31 augustus zal de algemene vergadering van The Mastercooks of Belgium, die oorspronkelijk in Excellis ging doorgaan, virtueel plaatsvinden. Deze programma-aanpassing is te wijten aan de gezondheidsmaatregelen die het bestuur van de vereniging wil aanhouden om de veiligheid van al zijn leden en deelnemers te kunnen waarborgen.

De Zoomlink voor de uitnodiging zal tijdens de komende dagen via e-mail naar alle leden en partners worden toegestuurd. De virtuele algemene vergadering van 31 augustus is voorzien voor 14h en zal duren tot ongeveer 15h30.