Steun voor horecazelfstandigen na de overstromingen

De federale minister voor Zelfstandigen, David Clarinval, heeft op donderdag 15 juli aangekondigd dat bijzondere steun verleend zal worden aan de zelfstandigen die getroffen zijn door de overstromingen. Zij zullen voor het derde kwartaal van 2021 worden vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en tevens in aanmerking komen voor het ‘overbruggingsrecht’ wegens, in dit geval, ‘gedwongen onderbreking’.

De minister zei tegen de pers: "Onze zelfstandigen hebben net een ongekende gezondheidscrisis achter de rug en worden nu met nieuwe moeilijkheden geconfronteerd. Sommigen van hen worden opnieuw gedwongen hun activiteiten te staken! De materiële schade is enorm. Het is voor mij essentieel om hen snel en gemakkelijk toegankelijke steun te bieden."

Het kabinet van de minister heeft bevestigd dat alle zelfstandigen in de horecasector die nog niet het dubbel crisis-overbruggingsrecht of overbruggingsrecht bij omzetdaling ten gevolge van covid genieten, deze nieuwe steun zullen kunnen aanvragen. Hetzelfde zal gelden voor de vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen voor het derde kwartaal van 2021. Om de toegang hiertoe te vergemakkelijken, wordt door de socialeverzekeringsfondsen een vereenvoudigde aanvraagprocedure opgezet, die beschikbaar zal zijn op hun respectieve website.

Het leek ons nuttig de actoren van de horeca in het algemeen en de zelfstandige Mastercooks die zich in deze situatie bevinden, te informeren over het recht op deze steun.

Tekst: J.Rochette
Overstromingen