Coronavirus maatregelen, onze reactie.

Beste Mastercooks, vrienden en partners,

Beste allemaal,  

De vereniging van Mastercooks van België, haar voorzitter Frank Fol en de leden van het directiecomité, wensen te reageren op de ‘lockdown’ door de Nationale Veiligheidsraad van vrijdag 13 maart.

Als belangrijkste culinaire vereniging van ons land is het onze taak om te reageren op de autoriteiten die deze beslissing namen, maar ook de zowat 57.000 horecabedrijven met bijna 120.000 werknemers, waaronder zo'n 180 leden van de Vereniging van Mastercooks van België te verdedigen. 

Het is niet onze bedoeling om de genomen maatregelen te ontkrachten, maar wel om de aandacht van onze leiders te vestigen op de urgentie dat ondersteunende maatregelen worden verzekerd. Dat betekent dat het verlagen van de werkgeversbijdragen en andere bijdragen, het vereenvoudigen van de hulp bij technische werkloosheid, het terug aan het werk gaan en de heropening binnen drie weken, het minste is wat de sector van de overheid mag verwachten.

De Vereniging van Mastercooks van België wil haar leden verzekeren dat ze er alles aan zal doen om, voor iedereen die daar recht op heeft, er bij de bevoegde autoriteiten op aan te dringen dat zo snel als mogelijk officiële verbintenissen worden aangekondigd en nagekomen.  

Wees gerust, beste vrienden, jullie hebben onze diepste empathie en onvoorwaardelijke steun. We zijn solidair met jullie en wensen jullie veel sterkte.

Frank Fol

Voorzitter

Benoît Bourivain

Vicevoorzitter Wallonië

Félix Alen

Vicevoorzitter Vlaanderen

Patrick Meirsman

Vicevoorzitter Brussel

Het directiecomité - The Mastercooks of Belgium® & The Young Masters©