NorthSeaChefs

Friendship partner

Uit liefde voor onze Noordzee en al de prachtige producten die zij met zich meebrengt startten Filip Claeys (De Jonkman**) en Rudi Van Beylen (Hof ten Damme) in 2011 met het project NorthSeaChefs.  
 
Met NorthSeaChefs willen we de vraag en het aanbod naar onze Belgische vis stimuleren. We zijn een a-commerciële organisatie, die alles in het werk stelt om Belgische vis in het algemeen populairder te maken en in het bijzonder om bijvangst, minder bekende en onbeminde vissoorten, gevangen door Belgische vissers te promoten. Tegelijk willen we overbevissing van bepaalde vissoorten tegengaan door alternatieven aan te bieden.
 
Met creatieve recepten en technische fi ches moedigen we andere chefs, hobbykoks en  consumenten aan om op een verantwoorde wijze om te gaan met deze respectvol gevangen vis en bijvangst. We willen deze vissen een eigen identiteit geven. Enerzijds omdat die vissen zoveel meer te bieden hebben dan de meeste mensen denken. Anderzijds uit eerbied voor onze vissers en hun vangst die ook bestaat uit minder populaire vissen  zoals  hondshaai, rode poon, pieterman, steenbolk, schartong, schelvis, zeekat …
 
Onze missie is pas geslaagd als het aanbod van en de vraag naar onbekende vissoorten toeneemt. Kortom, wanneer de horeca en de toeleveranciers ook overtuigd zijn van ons idee en wanneer het grote publiek onbekende, Belgische vissoorten vraagt en vindt in de supermarkt en kleinhandel.
 
“We moeten leren eten wat de visser vangt, niet enkel de visser laten vangen wat wij willen eten.” 

NorthSeaChefs.be

Alle partners