Home  >  Reglement

Reglement

Artikel 1: De wedstrijd

De organisatie van de wedstrijd “De Ster van de Belgische keuken” ligt bij de vzw De Meesterkoks van België. De superfinale tussen de laureaten van de voorgaande edities wordt betwist tijdens het salon Countryside, dat plaats vindt in de EXPO te Gent op 1 november 2016.

Artikel 2: Het organisatiecomité

Het organisatiecomité bestaat uit leden van De Meesterkoks van België onder het voorzitterschap van de heer Pierre Wynants in samenwerking met Frank Fol.

Artikel 3: De kandidaten

De kandidaten voor de superfinale zijn de winnaars van de vorige edities.

Artikel 4: Samenstelling van de ploegen

De geselecteerde finalisten aanvaarden het wedstrijdreglement, alsook de leden van hun ploeg. Een ploeg bestaat uit de kandidaat, zijn commis, zijn sommelier en een coach.

De kandidaat:

De kandidaat is de winnaar van één van de voorgaande edities van de Ster van de Belgische Keuken”.

De commis:

De commis (hij/zij) mag niet ouder zijn dan 23 jaar op datum van 1 november 2016.

De sommelier:

De sommelier (hij/zij) moet op datum van 1 november 2016 minstens 23 jaar oud zijn.

De coach:

De coach mag de kandidaat verbaal coachen, maar mag niet aanwezig zijn in de keuken of de kandidaat tijdens de proef op één of andere manier fysiek helpen.

Artikel 5: Verplichtingen tijdens en na de wedstrijd

Elke kandidaat tekent bij aanvang van de wedstrijd het reglement met de vermelding “gelezen en goedgekeurd”.

Tijdens de briefing is de aanwezigheid van de kandidaat en de coach verplicht.
De kandidaat dient ook aanwezigheid te zijn tijdens de officiële fotosessie.
De kandidaat en de coach dienen ook aanwezig te zijn tijdens de prijsuitreiking.

De kandidaten, commis en coach dragen tijdens de wedstrijd een witte koksvest, wedstrijdschort, door de organisatie aangeboden, en muts (zonder reclame). Men dient een tweede stel mee te brengen voor de officiële foto’s van de wedstrijd. Elke lid van de ploeg ontvangt een schort van de organisatie.

Artikel 6: Thema – Bordschikking (14 borden)

SUPER FINALE

Voor de superfinale moeten de kandidaten een driegangenmenu koken. Het voorgerecht is een vegetarisch gerecht waarin de schorseneer een hoofdrol speelt in associatie met een Belgisch bier uit de bieren van brouwerij Haacht. Het thema is Belgisch, d.w.z. dat de kandidaat Belgische ingrediënten maximaal en optimaal benut. Deze garnituren zijn vrij te kiezen, uitgezonderd kaviaar en truffels.

Voor het hoofdgerecht wordt een uitgebreide tafel producten geplaatst aangevuld met basisfonds. Voor de creatie van de finalegerechten mogen uitsluitend van deze ingrediënten worden gebruikt gemaakt. Indien er ook een geselecteerd bier verwerkt wordt in de bereiding, levert dit een extra punt op.

Tenslotte wordt een dessert bereid op basis van Belgische chocolade in combinatie met een Grand Cru van Nespresso.

De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het servies om zijn gerechten te dresseren. De jury krijgt 13 borden, 1 bord gaat naar de fotograaf.

Artikel 7:  Materiaal - Keuken

De wedstrijden worden gehouden in drie identieke keukens ter beschikking gesteld door Countryside.

Het extra meebrengen van groot materiaal (bvb oven, bakplaat, …) is verboden.

Meebrengen van sauzen, reeds gedeeltelijk afgewerkte producten is eveneens verboden. Alles wordt ter plaatse klaar gemaakt exclusief fonds. Fonds zijn ter plaatse aanwezig.

Het is wel toegestaan dat de kandidaat klein materiaal meebrengt (bvb thermomix, keukenrobot, ….) De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van materiaal.

Het materiaal voorzien door de organisator mag niet verplaatst worden. De keukens moeten na de wedstrijd achtergelaten worden in de staat waarin ze ter beschikking werden gesteld.

Artikel 8: Verloop en duur van de wedstrijd

Twee controleurs, samen met de deurwaarder, staan in voor het goede verloop tijdens de wedstrijd en de aanvaarding van het wedstrijdreglement. De controleurs beoordelen ook de netheid waarop wordt gewerkt en het respect voor de gebruikte producten.

De kandidaten beschikken over 15 minuten om hun materiaal en ingrediënten klaar te zetten. 30 minuten om uit de mistery koelkast hun ingrediënten te kiezen voor het hoofdgerecht. De eigenlijke kookproef voor het menu bedraagt 3 uur.

Artikel 9: De Jury

De jury bij de verschillende onderdelen bestaat uit een team van Meesterkoks uit binnen- en buitenland en 1 Bier-Sommelier en een chocolade specialist. De enige woordvoerder van de jury is de voorzitter.

In totaliteit wordt aan elke kandidaat een score gegeven op 60 punten voor het voorgerecht met Belgische schorseneren en een score op 60 punten voor het hoofdgerecht:

            15 punten: Presentatie van de borden
            30 punten: Degustatie
            15 punten: Harmonie tussen het gerecht en het geserveerde bier

Het chocoladedessert wordt beoordeeld op 30 punten:

            10 punten: Presentatie van de borden
            15 punten: Degustatie
              5 punten: Harmonie tussen het gerecht en de Nespresso koffie

De keukenjury geeft na het verloop van de drie proeven en beoordeling op 50 punten per aanwezig jurylid.

In geval van ex-aequo zal het oordeel van de keukenjury doorslaggevend zijn.

De kandidaat verdient 1 punt extra per jurylid indien er bier verwerkt is in het gerecht.

Strafpunten:

0 strafpunten bij een overschrijding van de tijd met maximaal 3 minuten
1 strafpunt per jurylid indien men later dan 3 minuten na de voorziene tijd zijn borden toont aan de jury.

De beslissing van de jury is onherroepelijk.

Artikel 10: De prijzenpot

Voor de drie laureaten samen wordt een cheque voorzien van 10.000 euro. De aangeboden prijzenpot wordt ter beschikking gesteld om zich als team voor te bereiden op de selectie van de halve finale Worldchefs en indien geselecteerd voor de grote finale in Kuala Lumpur.

De 3 laureaten krijgen ook nog een diploma ondertekend door de wedstrijdjury.

Artikel 11: Verplichtingen van de 3 finalisten na de wedstrijd

De 3 finalisten geven de organisatoren de toelating op de verschillende recepten te publiceren op de website van De Meesterkoks van België en andere.

De 3 finalisten zullen hun gerecht gedurende 3 maanden aanbieden in hun restaurant met het bijbehorende bier en met een verwijzing naar de wedstrijd De Ster van de Belgische Keuken.

Artikel 12: Aanpassingen aan het reglement – annulatie

De organisatie kan het reglement aanpassen indien er zich buitengewone omstandigheden voor doen. In geval van overmacht kan de wedstrijd ook geannuleerd worden.

Artikel 13: Organisatie

De wedstrijd en format “De Ster van de Belgische Keuken” is het gezamelijk eigendomsrecht van Pierre Wynants en Frank Fol (Future Food bvba). Tijdens de organisatie kunnen ze rekenen op de volledige steun van De Meesterkoks van België, de partners van de Meesterkoks en de organisatoren van het salon Countryside.

Artikel 14: Betwistingen

Een gerechtsdeurwaarder zal het volledige verloop van de wedstrijd volgen, is verantwoordelijk voor de controle van de documenten en van de puntentelling. In geval van betwisting heeft het organiserend comité het laatste woord.

Naam gerechtdeurwaarder die het evenement volgt:

Download het reglement in pdf formaat.

Onze partners